quan hệ vợ chồng trong mơ

Mối quan hệ vợ chồng trong mơ nói lên điều gì?

bill_hill_7

Chồng đánh vợ trên mức thương tích: bị hạ hai cấp xuống làm thường dân, nhưng bên vợ có đưa đơn kiện mới được xét